Werkwijze

Hoe de werkwijze is, is sterk afhankelijk van het soort onderneming;
globaal bestaat het uit de volgende fases:
Inventariseren
Kennismaken en de huidige situatie onderzoeken om te kijken of we tot een vorm van begeleiding kunnen komen. Daarbij zal tevens gekeken worden wat uw eigen kennis en mogelijkheden zijn. En wat u wel en niet kan of wil doen.

Opzetten en Begeleiden
Samen met u bepalen welke vorm van (boekhoud)administratie het beste bij u en uw onderneming past. Dat kan variëren van een simpel excelsheet tot een uitgebreid boekhoudprogramma. Daarna de vorm opzetten en u begeleiden in het starttraject, met als doel om u zoveel mogelijk op eigen benen te laten staan. De begeleiding richt zich er hoofdzakelijk op u meer en meer wegwijs te laten worden in de wereld van administratie, boekhouding en belasting.

Optimaliseren
Tijdens de eerste maanden zullen er voldoende vragen en problemen op uw pad komen. Onze rol daarbij is om deze zo goed mogelijk op te lossen en waar nodig uitleg te geven. In deze periode wordt ook duidelijker wat aangepast kan of moet worden in uw administratie. Ook hiervoor geldt dat dit in samenspraak gaat met u!

Ondersteunen en Begeleiden
Het is de bedoeling dat u gaandeweg zelf het roer in handen neemt. U doet nu zelf uw administratie en heeft ons alleen nodig voor complexere zaken of gewoon even voor feedback om te kijken of alles goed gaat

De ervaring heeft ons geleerd dat dit traject voor de meeste van onze klanten succesvol is geweest.